1) Jak fungují terapie v online prostoru?

Online konzultace nemůže plnohodnotně nahradit terapii face to face.

Ve výjimečné situaci, kterou zažíváme, je lepší podpora klientů jakýmkoliv způsobem než žádným.

Téma moci a manipulace je v online formě terapie násilí více zřejmé.

2) Co znamená "úspěch" v terapii?

Úspěch v terapii se měří tím, jak úspěšný je klient mimo terapii.

Úspěch je proces nikoliv konečný stav.


Úspěch je, pokud klient, který se potýká s vlastním vztekem a násilným chování, se cítí v terapii tak bezpečně, že o tom může mluvit.


Úspěch je, když pár dokáže konečně vyjádřit bolest nebo hněv, který ve  vztahu prožívají.


Úspěch je, pokud se klientovi podaří lépe pochopit vlastní vnitřní svět - psychické procesy, jejich příčiny a důsledky. 

3) Kdo jsou lidé, kteří vstupují do terapie? Nebezpeční násilníci a psychopati nebo normální lidé, kteří nezvládají náročné situace?

Násilí je u našich klientů  často jakousi funkcí jejich osobnosti, ovlivněné mírou jejich vztahové zralosti  a životních událostí (zátěže a míry adaptability).

Stop_nasili_diagnostika_PSSI.pdf

Výzkumná zpráva_Stop_nasili.pdf

4) Mohou být součástí hodnocení terapie násilných osob jejich oběti či blízké osoby?

(aby tato spolupráce či hodnocení pomáhalo a neškodilo)

ideál versus realita

5) Je terapie násilí účinná?

Jaké faktory zvyšují a které naopak snižují účinnost terapie násilí?