SkupinovÁ terapie

  • termín setkávání čtvrtek od 17,30 do 20,00 hodin
  • frekvence terapie 1 x týdně 2,5 hodiny
  • pod vedením dvou terapeutů – muže a ženy 
  • doporučená délka terapie 12 měsíců

Skupinový program probíhá v prostorách SOS centra Diakonie, Varšavská 37, Praha 2

Cílem je naučit se zvládat konflikty se svými blízkými novým, nenásilným způsobem.

Skupina pracuje především na porozumění sobě samému a na rozvíjení empatie k blízkým lidem a k lidem, kterým klienti ublížili. S pomocí terapeutů a ostatních členů skupiny je pro klienty snadnější rozpoznat a přijmout, co se se v nich  děje, když vybuchují. Klienti ve skupině objevují, co ve vztazích potřebují od druhých a co druzí potřebují od nich. Skupinová atmosféra bezpečí a důvěry umožňuje otevřené vyjádření obav, strachů a nejistot, které jsou ve většině situací za konfliktním nebo agresivním chováním. Klienti se také učí přijmout zodpovědnost za vlastní chování, zvládat hněv a nalézt nové způsoby řešení konfliktů. Skupina urychluje pozitivní změny, které posiluje a upevňuje.

Koho můžete najít mezi našimi klienty:

 • ty, kteří ve vyhrocené hádce uhodili svou partnerku nebo partnera
 • ty, kteří ve vzteku křičí, ničí věci
 • ženy i muže, kteří v hádce umí zranit
 • finanční despoty, kontrolory
 • rodiče, kteří si uvědomili, že trestají své děti způsobem, který už nemá nic společného s výchovou, ale je obrazem jejich vzteku a bezmoci
 • všechny ty,  kteří si už dokázali přiznat, že se jejich zvýšená agrese stala vážným problémem pro ně samotné a pro jejich blízké a chtějí s tím něco udělat.