ASPhDr. Anna Stodolová - vedoucí terapeutického týmu, individuální a párová terapie    

MPEMgr. Martin Pešek - individuální a párová terapie

LPLadislava Poláková, DiS. - párová terapie

MK_webMgr. Michaela Kopečková - individuální a párová terapie

VBMgr. Vojtěch Betka - individuální terapie

VHMgr. Viola Hoznauerová - individuální terapie

VCHPhDr. Václav Chytrý - individuální terapie

AWMgr. Anna Wackermannová - individuální a skupinová terapie

MPRMgr. Martin Prokeš - skupinová terapie

KCMgr. Kateřina Cabalková - individuální terapie  

Tomas Blaha foto 2022  Mgr. Tomáš Blaha - individuální terapie

Jarka   PhDr. Jarmila Čierná - individuální terapie 

Olena_2022_web    Mgr. Olena Novitska - inividuální terapie v ukrajinštině