jsme určeni pro vás?

Program je určen:

  • osobám se sklony k násilnému chování, v jakékoli jeho formě
  • pro osoby starší 16 let, muže i ženy

Pro koho není tento program vhodný

  • program není určen pro osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách,  v případě závislosti musí zařazení do programu předcházet léčba a následná abstinence během trvání programu
  • program není určen pro osoby mladší 16 let
  • v programu nepracujeme s páry, u kterých dochází k  domácímu násilí, protože by při styku násilné osoby s osobou ohroženou mohlo docházet k její retraumatizaci, pracujeme s páry, kde je násilí vzájemné

pravidla terapie zde