terapie

Formy psychoterapeutické práce

  • individuální terapie
  • párová terapie
  • skupinová terapie

V indikovaných případech je klientům nabídnuta kombinace individuální a párové či párové a skupinové terapie.

Je možná i jednorázová podpora.

Terapie jsou poskytovány klientům bezplatně.