terapie

Skrze psychoterapii, kdy si dva lidé spolu „jen“ povídají, dochází někdy k velmi dramatickým změnám. Někomu se mohou pouhá slova a rozhovory zdát příliš „slabé“ k vytvoření nějaké opravdu významné změny, ale psychoterapie čerpá z kouzelné moci slov (Sigmund Freud).

Formy psychoterapeutické práce

V indikovaných případech je klientům nabídnuta kombinace individuální a párové či párové a skupinové terapie.

Je možná i jednorázová podpora.

Terapie jsou poskytovány klientům bezplatně.