Stop násilí

Hlavní odpovědností programu je, aby se již klient nedopouštěl násilí, aby se zvýšil pocit bezpečí blízkých, zejména partnerů a dětí i širšího okolí (členů rodiny, sousedů, veřejnosti).

Program nabízí terapii individuální, párovou a skupinovou pro osoby, které chtějí zodpovědně a nenásilně řešit konflikty a emočně náročné a zátěžové situace.

Nově máme v týmu u ukrajinskou psycholožku, která poskytuje individuální terapii v ukrajinštině.

Poskytujeme osobní konzultace a můžete se na nás obracet i telefonicky 777 734 172 nebo prostřednictvím e-mailu: stop@nasilivevztazich.cz či kontaktního formuláře.

 

datová schránka: rm2cdyr

Poskytujeme individuální, párovou a skupinovou terapii.

Program je v souladu s Minimálními standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice

Nulová tolerance k jakékoliv formě násilí!

 

Program Stop násilí je v období 2024 až 2026 financován Evropskou unií, registrační číslo projektu:CZ.03.02.01/00/22_043/0001448.

EU-FINANCOVÁNO Barevné

Dále program finančně podporují:

Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Ministerstvo spravedlnosti ČR z dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Magistrát hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality.

 

Podporují nás

MPSV          HLMP      MS_ČR    MV ČR   MČ Praha  1  MČ2Logo__P3_zakladni_varianta_PDF  MČ4    MČ_6_logo       MČ P 7 P 8 logo   Logo_MČ_Praha10_Znak_s_textem

Děkujeme všem, kteří program Stop násilí finančně podporují.