Stop násilí

Program nabízí ucelený terapeutický program pro násilné osoby v rámci systematické prevence a eliminace násilí.

Poskytujeme individuální, párovou a skupinovou terapii.

Hlavní odpovědností programu je, aby se již klient nedopouštěl násilí, aby se zvýšil pocit bezpečí blízkých, zejména partnerky a dětí i širšího okolí (členů rodiny, sousedů, veřejnosti).

Program je v souladu s Minimálními standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice; Úřad vlády, 2018

Nulová tolerance k jakékoliv formě násilí.

 

Podporují nás

MPSV          HLMP      MS_ČR    MV ČR     MČ2 Logo_MČ_Praha10_Znak_s_textem    MČ4MČ Praha  1

Děkujeme všem, kteří program Stop násilí finančně podporují.