Stop násilí

Hlavní odpovědností programu je, aby se již klient nedopouštěl násilí, aby se zvýšil pocit bezpečí blízkých, zejména partnerů a dětí i širšího okolí (členů rodiny, sousedů, veřejnosti).

Program nabízí terapii individuální, párovou a skupinovou pro osoby, které chtějí zodpovědně a nenásilně řešit konflikty a emočně náročné a zátěžové situace.

 

Poskytujeme osobní konzultace a můžete se na nás obracet i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: vztahy@diakonieskp.cz, kontaktního formuláře nebo chatu.

Help linka 608 004 444

Poskytujeme individuální, párovou a skupinovou terapii.

 

Program je v souladu s Minimálními standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice

Nulová tolerance k jakékoliv formě násilí!

Aktivity programu Stop násilí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále program finančně podporují:

Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Ministerstvo spravedlnosti ČR z dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Magistrát hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality.

Městská část Praha 1, 2 a 4.

ROK 2021 JE v Diakonii ROKEM NADĚJE

V programu Stop násilí je naděje spojená s tím, že klient může změnit své násilné chování. Nejde o to dávat plané naděje partnerce či okolí, že se situace změní okamžitě, ale při systematické terapeutické podpoře lze nalézt příčiny, docílit náhledu a řešení konfliktních a zátěžových situací nenásilnou formou.

Podporují nás

MPSV          HLMP      MS_ČR    MV ČR     MČ2 Logo_MČ_Praha10_Znak_s_textem    MČ4MČ Praha  1

Děkujeme všem, kteří program Stop násilí finančně podporují.