Vyjádření programu Stop násilí o válce na Ukrajině

Tým programu Stop násilí je solidární s ukrajinským lidem. Je děsivé být svědkem ničení, nesmyslných ztrát na životech a vysídlení způsobených touto válkou. Jako tým terapeutů, kteří jsou hluboce oddáni řešení genderově podmíněného násilí, si bolestně uvědomujeme škodlivé zneužívání moci a zkreslené ospravedlňování násilí, které podněcuje konflikty po celém světě.
 
Doufejme, že zbraně budou brzy položeny, ale zkáza, kterou přinesla válka, pokračuje ve své ošklivé práci ještě dlouho poté, co zazní poslední výstřel. Trauma má dlouhodobé negativní dopady na duševní zdraví a zvyšuje riziko partnerského násilí. Zničená infrastruktura, posunuté priority a vysídlení zvyšují zranitelnost žen a dětí a také nerovnosti mezi pohlavími, kterým čelí.
Věříme, že všichni lidé si zaslouží žít životy bez násilí a budeme tento cíl i nadále podporovat svou prací.