Individuální terapie

Individuální konzultace trvá 60 minut. 

Doporučená frekvence je 1x týdně či 1x za 2 týdny.

Výsledná dohoda vychází z potřeb klienta a individuální domluvy.

Je možná i jednorázová podpora. 

Hlavním smyslem individuální psychoterapie je získání hlubšího porozumění sobě samému a lepší kontakt se svými pocity či motivy, které klientovi mohou pomoci zlepšit schopnost zvládat vlastní život. Postupně tak může klient lépe nahlížet na způsoby jednání či myšlení, kterými sám přispívá k vytváření svých potíží, ale i potíží svých blízkých.

Psychoterapie zahrnuje proces učení naslouchat sobě samému, vnímat a lépe rozumět svým vztahům k lidem, nahlížet na vlastní situaci z jiné perspektivy, učení se novým způsobům chování. Hněv je důležitou lidskou emocí, záleží jen na tom, jakým způsobem s ním člověk naloží. Klienti mají zkušenosti s destruktivními způsoby zacházení se vztekem, psychoterapie vede klienty k novému, konstruktivnímu způsobu.