Principy programu

Samozřejmostí naší práce je diskrétnost a mlčenlivost.

  • program směřuje k podpoře a vyšší bezpečnosti dětí a dalších členů rodiny
  • program  nemá být trestem
  • program poskytuje příležitost ke změně násilného chování
  • program vychází z přesvědčení, že násilné formy chování a špatné komunikační vzorce lze měnit

V případě, že situace vyžaduje spolupráci s OSPOD či jinými organizacemi, kterými byl klient poslán, domlouváme s jednotlivými klienty způsob podávání informací těmto institucím.