Terapie v rámci přestupkového řízení

Do programu lze klienty zařadit na základě omezujícího opatření, které spočívá v povinnosti absolvovat terapii zaměřenou na zvládání agrese a násilného chování v rámci spáchaného přestupku.

Terapie je určena osobám se sklony k násilnému chování v jakékoliv jeho formě.

Může se jednat jak o muže, tak o ženy. Věková hranice je omezena plnoletostí, tj. klientovi musí být minimálně 18 let.

Program není určen pro osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách. V případě závislosti musí zařazení do programu předcházet nebo současně probíhat AT léčba a následná abstinence během trvání programu.

Podmínkou pro vstup do terapie je, aby zájemce měl vyplněný List klienta pracovníkem přestupkového oddělení (formulář List klienta  ke stažení zde, je možné jej pracovníkovi přestupkového oddělení zaslat také e-mailem). S tímto dokumentem přichází zájemce na vstupní konzultaci. Pokud ho zájemce nepřinese, nemůže vstoupit do programu. Vyplněný List klienta může pracovník přestupkového oddělení zaslat i datovou schránkou.

Délka trvání programu je 15 individuálních terapeutických konzultací, s možností prodloužení o dalších 5 konzultací na základě individuální dohody terapeuta s klientem.

Frekvence setkávání je  jednou za 7 dní, v odůvodněných případech jednou za 14 dní.

Délka trvání jednoho sezení je 50 min.

Forma programu je individuální, ambulantní.

Konzultace probíhají tváří v tvář v SOS centru, popřípadě v terapeutické mistnosti v Šafaříkově 1, Praha 2.

Terapie je poskytována klientům bezplatně.