Často k nám do terapie přicházejí lidé, kteří nevědí, co terapie obnáší, co mohou očekávat a jaký mají terapie průběh. Zejména jsou to klienti, kterým je terapie nařízena soudem nebo přicházejí na doporučení jiné organizace nebo svého okolí. V roce 2022 proto chceme přinášet příběhy z terapie, které mohou názorně ukazovat, jak terapie probíhají a k čemu mohou být klientům prospěšné.

příběh první - Nechci ztratit svou rodinu