Aktuálně!

Ve čtvrtek 22. září 2022 pořádáme Běh proti násilí.

Přidejte se k nám.

Registrace: prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.stopnito.cz nebo na místě v den závodu

Pro všechny kdo se přihlásí a zaplatí do 19. 9. 2022 je připraven startovní balíček

Co vás čeká ve startovním balíčku?

  • bavlněný sáček s funkčním běžeckým trikem a dárky od partnerů běhu

V programu usilujeme o odstranění agrese a násilí ve vztazích. Agrese, které čelí v posledních několika měsících nejen Ukrajina, ale celý demokratický svět je nepochopitelná, zákeřná a zničující.

Tým programu Stop násilí je solidární s ukrajinským lidem. Je děsivé být svědkem ničení, nesmyslných ztrát na životech a vysídlení způsobených touto válkou. Jako tým terapeutů, kteří se dlouhodobě zabývají řešením genderově podmíněného násilí, si bolestně uvědomujeme škodlivé zneužívání moci a zkreslené ospravedlňování násilí, které podněcuje konflikty po celém světě.
 
Doufejme, že zbraně budou brzy složeny, ale zkáza, kterou válka přinesla, pokračuje ve své zničující práci ještě dlouho poté, co zazní poslední výstřel. Trauma má dlouhodobé negativní dopady na duševní zdraví a zvyšuje riziko partnerského násilí. Zničená infrastruktura, posun v prioritách a vysídlení zvyšují zranitelnost žen a dětí a také nerovnosti mezi pohlavími, kterým čelí.
Věříme, že všichni lidé si zaslouží žít životy bez násilí a budeme tento cíl i nadále podporovat svou prací.

Jsme s Ukrajinou a máme naději, že statečnost, láska a víra v dobro zvítězí nad touto agresí.

Stop násilí

Hlavní odpovědností programu je, aby se již klient nedopouštěl násilí, aby se zvýšil pocit bezpečí blízkých, zejména partnerů a dětí i širšího okolí (členů rodiny, sousedů, veřejnosti).

Program nabízí terapii individuální, párovou a skupinovou pro osoby, které chtějí zodpovědně a nenásilně řešit konflikty a emočně náročné a zátěžové situace.

 

Poskytujeme osobní konzultace a můžete se na nás obracet i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: vztahy@diakonieskp.cz, kontaktního formuláře nebo chatu.

Help linka 608 004 444

Poskytujeme individuální, párovou a skupinovou terapii.

 

Program je v souladu s Minimálními standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice

Nulová tolerance k jakékoliv formě násilí!

Aktivity programu Stop násilí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále program finančně podporují:

Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Ministerstvo spravedlnosti ČR z dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Magistrát hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality.

Městská část Praha 1, 2 a 4.

 

Podporují nás

MPSV          HLMP      MS_ČR    MV ČR     MČ2 Logo_MČ_Praha10_Znak_s_textem    MČ4MČ Praha  1

Děkujeme všem, kteří program Stop násilí finančně podporují.