kdy vyhledat pomoc?

  • Nezvládáte svou agresi vůči partnerovi nebo blízkým?
  • Končí vaše hádky urážkami, ponižováním, nadávkami?
  • Jsou svědky násilí vaše děti?
  • Bojí se vás partner/ka nebo další členové rodiny?
  • Máte někdy strach sám sama ze sebe?
  • Stává se vám, že nemáte projevy svých emocí pod kontrolou?
  • Nechtěl/a jste použít násilí, ale už jste nevěděl/a, jak situaci jinak řešit?
  • Chováte se agresivně, když si dáte nějaký alkohol?
  • Ve skutečnosti jste nechtěl/a ublížit, ale vymklo se vám to z rukou?
  • Míváte kvůli svému chování pocity viny a chtěl/a byste ho změnit?