Stop násilí ve vztazích

Program pro osoby, které mají potíže se zvládáním agrese ve vztazích.