Semináře pro školy

Program je určen pro studenty středních škol a je zaměřen na primární prevenci agresivního chování v osobních vztazích (partnerství, rodina, přátelství) i mezilidských vztazích obecně, rovněž jako osvěta a prevence pokud jde o násilí ze strany druhých. Zabývá se různými druhy agrese (tedy nejen agresí fyzickou, ale i psychickou, ekonomickou, sociální apod.) Vychází z pojetí agresivity jako přirozené lidské vlastnosti, se kterou je potřeba se naučit správně zacházet. Studenti jsou v něm seznámeni se základními rysy agresivního jednání, možnostmi, jak se mu bránit a jak zacházet s vlastním hněvem tak, aby nepřerostl v násilné jednání.

Program má převážně praktický charakter. V jeho rámci mají studenti možnost vytvořit si postoj k tomu, co je a co není domácí násilí, jaké jsou jeho důsledky a co mohou dělat v případě, že se s ním setkají.

Pro koho je program určen: studenti střední školy ve věku 15 – 20 let, skupina 12 – 15 studentů (nebo dle individuální dohody)

Cíl:

  • studenti pochopí, že agresivita je přirozenou součástí lidské osobnosti, kterou nelze ignorovat ani potlačovat, ale s níž je třeba konstruktivně pracovat
  • získají dovednost rozpoznat různé formy agresivního jednání
  • seznámí se s možnostmi, jak předcházet agresi u sebe samých
  • porozumí tomu, co je a co není domácí násilí, seznámí se s možnostmi, jak v případě násilí postupovat   

Rozsah: 90 minut

Místo konání: prostory SOS centra, případně po dohodě prostory školy

Lektorují: PhDr. Veronika Tesařová, Mgr. Viola Hoznauerová, Mgr. Anna Wackermannová

Metody: výklad, prezentace filmu Zuřivec a jeho rozbor, diskuse, cvičení

Program je financován Magistrátem hl. města Prahy v rámci prevence kriminality a školám je nabízen zdarma.