Projekt STEP4GBV

V letech 2018 a 2019 jsme se stali partnery evropského projektu STEP4GBV, který je zaměřen na podporu, trénink a výměnu zkušeností v případě genderově podmíněného násilí.

Cílem projektu je zdokonalení kompetencí profesionálů díky budování kapacity aktivit tak, aby se dosáhlo lepšího propojení potřeb obětí násilí a terapie násilných osob. Dalším cílem je rozvoj a testování  nových nástrojů intervenčních metod.

Projektu se účastní organizace z Kypru, Itálie, Bulharska a České republiky.

informace o projektu najdete na https://www.domviolence.org.cy/STEP4GBV/

Tiskové zprávy projektu:

1_TZ_STEP4GBV.pdf

2_TZ_STEP4GBV.pdf

 

 

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro lidská práva, rovnost a občanství (2014-2020).

LOGO EU

loga_STEP