Pro koho je program určen

Program Stop násilí je určen těm násilným osobám, kterým byla soudem uložena přiměřená povinnost dle § 48 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku. Do programu mohou vstoupit i klienti, bez uložení povinnosti soudem za předpokladu, že spolupracují s Probační a mediační službou.