Forma spolupráce

Individuální konzultace trvá 60 minut.

Doporučená frekvence je 1 x týdně nebo 1 x za 2 týdny.

Forma programu je individuální, ambulantní. Probíhá v prostorách nízkoprahového krizového centra, který má provozní dobu od pondělí do pátku od 9,00 do 20,00 hodin. To umožňuje klientům volit dobu terapie ve velkém časovém rozsahu.