Forma spolupráce

Individuální konzultace trvá 60 minut.

Doporučená frekvence je 1 x týdně nebo 1 x za 2 týdny.

Forma programu je individuální, ambulantní. Terapie probíhá v prostorách SOS centra - Varšavská 37, Praha 2, který má provozní dobu od pondělí do pátku od 9,00 do 20,00 hodin. To umožňuje klientům volit dobu terapie ve velkém časovém rozsahu.

Část terapií je poskytována v dalších prostorách organizace - Šafaříkova 1, Praha 2.

Obě místa jsou v centru Prahy velmi dobře dostupná MHD.