Cíle programu

Probační a resocializační program Stop násilí je určen dospělým pachatelům násilných trestných činů. Program napomáhá k omezování rizik opakování násilné trestné činnosti pachatelů, snížení jejich agresivity, zohledňuje zájmy poškozených a je prevencí recidivy a páchání dalšího násilí.

Program poskytuje cyklus 15 až 20 individuálních terapeutických konzultací, které jsou zaměřeny na posilování a rozvíjení pozitivních zdrojů klientů a změnu násilných vzorců chování.

Klient díky terapii může:

  • porozumět příčinám svého agresivního chování
  • včas rozpoznat spouštěče násilného chování 
  • osvojit si nové adaptivní způsoby zvládání své agrese
  • konstruktivně řešit konflikty a zátěžové situace