Cíle programu

Program Stop násilí je probační a resocializační program pro dospělé pachatele násilných trestných činů, který napomáhá k omezování rizik opakování násilné trestné činnosti pachatelů, snížení jejich agresivity, zohledňuje zájmy poškozených a je prevencí recidivy a páchání dalšího násilí.

Program poskytuje cyklus 20 individuálních terapeutických konzultací, které jsou zaměřeny na posilování a rozvíjení pozitivních zdrojů klientů.

Klient se učí:

  • porozumět příčinám svého agresivního chování
  • včas rozpoznat spouštěče násilného chování 
  • osvojit si nové adaptivní způsoby zvládání své agrese
  • konstruktivně řešit konflikty a zátěžové situace