Probační program

Porozumět příčinám agresivního chování. Rozpoznat spouštěče agrese. Konstruktivně zvládat konflikty a stres.

probační program

Program Stop násilí je probační a resocializační program pro dospělé pachatele násilných trestných činů, který napomáhá k omezování rizik opakování násilné trestné činnosti pachatelů, snížení jejich agresivity, zohledňuje zájmy poškozených a je prevencí recidivy a páchání dalšího násilí.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

MS

Stáhněte si informační leták