Probační program

Porozumět příčinám agresivního chování. Rozpoznat spouštěče agrese. Konstruktivně zvládat konflikty a stres.

probační program

Program Stop násilí je probační a resocializační program pro dospělé pachatele násilných trestných činů, který napomáhá k omezování rizik opakování násilné trestné činnosti pachatelů, snížení jejich agresivity, zohledňuje zájmy poškozených a je prevencí recidivy a páchání dalšího násilí.

Program není určen pro osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách. V případě závislosti musí zařazení do programu předcházet nebo současně probíhat AT léčba a následná abstinence během trvání programu.

Podmínkou pro vstup do terapie je, aby zájemce měl vyplněný List klienta pracovníkem Probační a mediační služby (formulář List klienta  ke stažení zde, je možné jej pracovníkovi PMS zaslat také e-mailem). S tímto dokumentem přichází zájemce na vstupní konzultaci. Pokud ho zájemce nepřinese, nemůže vstoupit do programu. Vyplněný List klienta může pracovník PMS zaslat i datovou schránkou.

Délka trvání programu je 15 individuálních terapeutických konzultací, s možností prodloužení o dalších 5 konzultací na základě individuální dohody terapeuta s klientem.

Frekvence setkávání je  jednou za 7 dní, v odůvodněných případech jednou za 14 dní.

Délka trvání jednoho sezení je 50 min.

Forma programu je individuální, ambulantní.

Konzultace probíhají tváří v tvář v SOS centru, popřípadě v terapeutické mistnosti v Šafaříkově 1, Praha 2.

leták programu

Spolupracujeme s Probační a mediační službou České republiky.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky v rámci dotačního programu rozvoje probačních a resocilalizačních programů pro dospělé pachatele, Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Podpora rodiny, Ministerstva vnitra České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí.

MS_ČR      MPSV        HLMP    MV ČRMČ2MČ Praha  1MČ4