Probační program

Porozumět příčinám agresivního chování. Rozpoznat spouštěče agrese. Konstruktivně zvládat konflikty a stres.

probační program

Program Stop násilí je probační a resocializační program pro dospělé pachatele násilných trestných činů, který napomáhá k omezování rizik opakování násilné trestné činnosti pachatelů, snížení jejich agresivity, zohledňuje zájmy poškozených a je prevencí recidivy a páchání dalšího násilí.

leták programu

Spolupracujeme s Probační a mediační službou České republiky.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky v rámci dotačního programu rozvoje probačních a resocilalizačních programů pro dospělé pachatele, Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Podpora rodiny, Ministerstva vnitra České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí.

MS_ČR      MPSV        HLMP    MV ČRMČ2MČ Praha  1MČ4