podporují nás

Náš program Stop násilí je financován z veřejných rozpočtů, z finančních darů společností, firem a jednotlivců. 

 MS     MPSV     HLMP     MČ2     MČ4     

MV ČR

 

Děkujeme všem, kteří nám umožňují realizovat terapeutický program Stop násilí. 

Chcete nás podpořit? Kontaktujte naši koordinátorku fundraisingu Hanu Jahodovou, DiS.

tel. 777 157 377, email: 58uyU~l7TlxzQOQ-48xy4794Ys