Co dělat, když jedno dítě bije druhé?

Rodič se věnuje dítěti, kterému je ubližováno. Chlácholí ho, uklidňuje ho a  chrání proti  agresivnímu dítěti.

Úkolem rodiče je zastat se oběti, ale zároveň zastavit dítě, které ubližuje. Věnovat mu pozornost, mluvit s ním, nezatracovat ho, ale snažit se mu být nablízku. Tím rodič ochrání oběť i malého agresora, který pociťuje hrůzu, zahanbení, nepochopení.

Stejně jako je poskytována pomoc a podpora obětem násilí, pro zastavení kruhu násilí je nezbytné pracovat i s násilníkem.

Program Stop násilí poskytujeme terapeutickou pomoc násilným osobám.

HELP LINKA STOP NÁSILÍ 608 004 444

SOS centrum - denní krizová služba
Varšavská 37, Praha 2, 120 00
tel. 222 514 040; 777 734 173
e-mail:vztahy@diakonieskp.cz

Na Váš e-mail odpovíme nejpozději do 3 pracovních dnů.