Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, pracoviště Intervenční centrum ve spolupráci s Krajem Vysočina ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina

pořádá 

Interdisciplinární setkání Intervenčního centra Kraje Vysočina se spolupracujícími subjekty v Kraji Vysočina konané dne 21. 2. 2019 v Kongresovém sále Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Staňka

„Násilí je možné zastavit“

Program:

9:45 – 9:50        Úvodní slovo – Mgr. Pavel Staněk, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

9:50 -10:15        Kořeny násilného chování, zdravé a nezdravé zvládání vzteku, pozitivní a negativní zaměření agrese – Mgr. Jana Volná, vedoucí Intervenčního centra Kraje Vysočina, Mgr. Monika Tobolková, psycholožka Intervenčního centra Kraje Vysočina

10:15 – 11:15      Poskytování pomoci všem aktérům domácího násilí jednou organizací – výhody, nevýhody, dilemata, přínos, úspěšnost, metody práce, pomoc dětem – Mgr. Jana Levová, ředitelka Spondea o.p.s. Brno

11:30  - 12:30        Násilí je možné zastavit -  metody práce s dospělými aktéry domácího násilí- PhDr. Anna Stodolová, vedoucí  krizového SOS centra Diakonie ČCE – SKP v Praze

12:30                     ZávěrMgr. Jana Volná  

 Akce je bezplatná. Na akci se prosím přihlaste zasláním přiložené přihlášky na emailovou adresu ic.vysocina@psychocentrum.cz do 19. 2. 2019. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.