6. výroční workshop v Záhřebu

Ve dnech 11. - 13. 10. 2017 se účastníme výročního workshopu mezinárodní organizace WWP EN. Hlavním tématem setkání je práce s násilnou osobou a zejména posílení odpovědnosti násilníků a rozvoj programů pro násilné osoby. Součástí workshopu bude také téma bezpečí obětí domácího násilí, jaké služby a formy spolupráce jsou mezi organizacemi poskytující podporu obětem a těmi, které pracují s pachateli násilí v různých evropských zemích.